Пиша.bg – защото има значение как и какво пишеш!

Пиша.bg – защото има значение как и какво пишеш!
Грамотността НЕ е формалност. Да четеш текст без грешки не трябва да е рядкост. Когато създаваме фирмени сайтове или подготвяме новинарска емисия, има значение как ще подредим мислите си, претворявайки ги в слова. Езикът може да е мощно оръжие, но понякога е насочено срещу автора, който не умее да го използва. Пиша.bg обича литературата и ...