Най-страшното домашно

Най-страшното домашно
на Г-жа Р. Мирчева   Още си спомням онова домашно, което така и не написах. „Сбогуване“. Тази тема взривява листа. Вдишам мастилото и пиша с дъх. Нищо не ми остава. Времето се търкулна. Явявам се неподготвена пак и пак. Пишете ми двойка за наученото. Десетилетия мога да отлагам! Страхът никога не остарява. Римите се разбягват ...