Паяци (Тази къща)

Паяци (Тази къща)
Познавам всеки паяк в тази къща, знам дори кои дъски изпукват. И всеки път, когато се завръщам, към стаята ти бързо хуквам.   Изтичала съм всички улици в града. Падане от люлки. Кукли. Трепети. Прибирам се през скърцаща врата, прескачам стълби, вися от парапети.   Скриваш в скрина ценните предмети, Скривам в сърцето си всеки ...