Теорема за незначителното

Теорема за незначителното
Честито повишение. Бонусът те чака на масата с угарки миришеш ми на нещо минало, от което са гризали хлебарки. Закривам си очите. Сякаш те няма, бъди забравена септична яма. Умираш да се снимаш в профил и анфас, а всъщност си отдавна непотребен фас.